Protectia datelor cu character Personal

 Prelucrarea si protectia datelor personale ale utilizatorilor/vizitatorilor site-ului aromaesti.ro este supusa conditiilor descrise pe pagina aceasta dar si legislatiei nationale si internationale, cu privire la protectia si prelucrarea datelor de caracter personal.

Toate schimbarile posibile vor aparea aici . BPD MILIA SRL isi retine dreptul de a schimba termenii in acord cu legislatia in vigoare. In acest sens utilizatorii sunt rugati sa verifice frecvent modificarile termenilor.

BPD MILIA SRL colecteaza datele personale ale utilizatorilor site-ului aromaesti.ro cu acordul acestora, cu scopul de a furniza servicii, precum vanzarea produselor si expedierea prin curier, sau comunicarea prin formularul site-ului pentru ajutor sau informatii aditionale. Datele care pot fi colectate sunt :

  • Nume si Prenume
  • Adresa
  • Telefon
  • Adresa Email

 BPD MILIA SRL nu va vinde sau transfera datele personale ale utilizatorilor la terti, fara acordul utilizatorilor, exceptand cazul in care autoritatile competente vor solicita acest lucru, in vederea respectarii legislatiei in vigoare..

BPD MILIA SRL poate sa prelucreze total sau partial datele transmise de utilizatori ,din motive statistice si pentru imbunatatirea serviciilor/informatiilor oferite.

Utilizatori pot comunica cu BPD MILIA SRL pentru a verifica existenta datelor lui personale in arhiva, pentru modificarea/corectarea sau stergerea lor, la sediul nostru (Bulevardul Carol I nr 37 Bloc J17 Parter. 0244332157).

Cookies

informatii despre cum folosim cooki-urile ve-ti gasi AICI